Logopeda to specjalista, który zajmuje się diagnostyką i terapią zaburzeń mowy, wymowy, dialektu, jak również zaburzeń z zakresu porozumiewania się. Jeśli u Twojego dziecka nastąpił spadek umiejętności komunikacji, lub jeśli cierpi na opóźnienie mowy, skonsultuj się z logopedą, aby ocenić jego potrzeby i opracować odpowiednią terapię. Istnieje wiele pozytywnych efektów skorzystania z terapii logopedycznej. Pozwala ona poprawić kompetencje językowe i komunikacyjne, a także wpłynąć pozytywnie na poczucie własnej wartości i samopoczucie dziecka. W Centrum Logopedii Źródło Mowy możesz skorzystać z diagnozy i terapii logopedycznej: logopedy, neurologopedii, leczenia dysortografii, leczenia dysleksji i korepetycji z języka polskiego. Zachęcam do skorzystania z usług logopedy w Centrum Logopedii Źródło Mowy, aby twoje dziecko mogło rozwinąć swoje umiejętności komunikacyjne.

Centrum neurologopedyczne Poznań

Źródło Mowy Centrum Logopedii Karolina Wielopolska
Tel.: +48500120631
Malwowa 5
60-175 Poznań
wielkopolskie
NIP: 7791595736