Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej ma kompleksową ofertę edukacyjną. Obecnie studenci mogą kształcić się na 18 kierunkach bezpłatnych studiów licencjackich, inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich uzupełniających. Celem Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej imienia Jana Pawła II jest wykształcenie młodzieży na wysokim poziomie, a także inicjowanie oraz prowadzenie badań naukowych. Ponadto podejmowane są też działania na rzecz rozwoju miasta i regionu. Dwudziestoletnie doświadczenie edukacyjne potwierdzają pozytywne oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych.

http://www.pswbp.pl/index.php/pl/erasmus-/11290-praktyki-zagraniczne-z-dofinansowaniem-erasmus-lub-power

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Tel.: +48833449900
Sidorska 95 / 97
21-500 Biała Podlaska
lubelskie
NIP: 5372131853