Firma EKO –POMIAR oferuje w zakresie swoich usług pomiary hałasu w środowisku. Hałas to zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska dźwięki niepożądane, które negatywnie wpływają na zdrowie i samopoczucie człowieka, ale także zaburzają równowagę środowiska naturalnego. Ze względu na szkodliwość hałasu, pomiary hałasu w środowisku to procedura konieczna do jego prawidłowej ochrony. Do badań hałasu przemysłowego i środowiskowego zaliczamy wszystkie analizy w przestrzeni otwartej, które obejmują między innymi: zakłady przemysłowe, stacje paliw, centra handlowe, oczyszczalnie ścieków, kurniki i hodowle drobiu. Oferujemy również pomiary hałasu na stanowisku pracy oraz pomiary hałasu komunikacyjnego.

Pomiary hałasu środowiskowego

PRACOWNIA AKUSTYCZNO-ŚRODOWISKOWA EKO-POMIAR JACEK SZULCZYK
Tel.: 603770923
Bogdanowo 11D / 5
64-600 Oborniki
wielkopolskie
NIP: 7871291702